De synagoge

Tot 1934 was dit het hart van de Joodse gemeenschap in de regio. De synagoge werd in 1879 gebouwd. In die tijd woonden er 181 joden in Noordwest-Groningen. In het begin van de jaren dertig daalde het aantal Joden in Winsum tot beneden de 15. De synagoge werd niet meer gebruikt.

In 1965 werd de Synagoge gemoderniseerd, waarbij de vrouwengalerij werd verwijderd en er een verlaagd plafond werd aangebracht. Aan de west- en noordgevel kwam een aanbouw met entree, toiletten en een keuken. In 2010 vond restauratie plaats waarbij de kerkzaal in oorspronkelijke staat is teruggebracht en de restanten van de mikwe(ritueel bad) zichtbaar zijn gemaakt. Het gebouw is ook nu weer in gebruik als buurthuis.

Een gedicht over concentratiekampen van Albert van Dijken
Wat wist ik toen
jongen van vijftien
van concentratiekampen?
Ik speelde met Isi,
mijn Joodse vriend,
tussen Winsum en Groningen,
hij met, ik zonder jodenster.
Soms sprak hij vaag over werkkampen in Duitsland.
Ik begreep hem niet.
Tot de dag dat hij me een treinkaartje liet zien:
enkele reis Westerbork,
mij in de ogen keek, en een hand gaf.

Het project Atlas Hunsingo wordt mede mogelijk gemaakt door: