De koeien en de boer

De koeien en de boer
Er lopen wat koeien in de wei.
Er loopt iemand langs.
Hij wil de koeien eten geven.
De koeien worden boos.
De boer rent snel weg.
De boer komt terug met een touw.
Hij bind de koeien vast aan elkaar.
Hij trekt ze naar de stal.
De boer zet ze vast in de stal.
En de boer gaat ze melken.
Daar worden ze rustig van.
Later geeft de boer ze eten.
Toen werden de koeien niet boos.

Einde verhaal

Carmen, Denise, Dagmar en Marlotte

Het project Atlas Hunsingo wordt mede mogelijk gemaakt door: