Winsum

Winsum Tiggeldobbe
De leerlingen van de Tiggeldobbe hebben op verschillende manieren naar Winsum gekeken.

Middenbouw

  • 2 groepen keken naar de structuur van Winsum. Het water en de architectuur werden uitgangspunt voor de verbeelding in twee groepen. Door de aanwezigheid van het vele water in de wijk Potmaar werden verhalen bedacht en gespeeld die over de waterkant gingen. Bij de architectuur kreeg vooral de bouw in Amsterdamse schoolstijl aandacht.
  • 2 groepen keken naar de kunst in Winsum: Een groep verdiepte zich in werk van schilders van de kunstkring De Ploeg. Een wijk in Winsum heeft allemaal straatnamen vernoemd naar De Ploegschilders.

Bovenbouw

  • Een groep uit de bovenbouw, bezocht verschillende kunstwerken in Winsum en interviewde de kunstenaar Jon Gardella en gaf het beeld van Wladimir de Vries een eigen stem.
  • 2 groepen keken naar de geschiedenis van Winsum: Een groep belichtte de tijd van de Tweede Wereldoorlog en de Joodse gemeenschap. De ander groep wilde de ontwikkeling van het leven in Winsum laten zien. Aanbod kwamen het boerenleven, het verkeer, de Tiggelfabriek en functies van gebouwen.

Het project Atlas Hunsingo wordt mede mogelijk gemaakt door: