Wie zijn wij

Atlas Hunsingo is ontwikkeld en opgezet door Vincent Alders, Helen van Domselaar en Marcel Pol. Vincent is theatermaker en Helen is beeldend kunstenaar van oorsprong. Beiden werken variërend van projectmatige culturele erfgoed projecten tot het lesgeven  in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Marcel Pol is webdesigner bij Webdesign Groningen en tevens webdesigner en account manager bij Virunga in Assen.

Vincent en Helen werken al langer samen in vergelijkbare educatieve beeldende projecten waarin kunst, cultuur en de media samenhang krijgen. Het verhalende element en de verbeelding zijn hun leidraden die zij koppelen aan de wereld. Deze kwaliteiten willen ze bij kinderen stimuleren en ontwikkelen. Hiervoor is de samenhang met taal en wereldoriëntatie voor hun vanzelfsprekend.

In het eerdere project wandelkaart.nl heeft Marcel alle filmpjes en foto’s in een website gegoten, zodat de wandelingen en de verwerking van één school in goed beeld kwam. Zo werkte de onderbouw over de zintuigen, de middenbouw koppelde de fantasie aan Darwins ontdekkingen en de bovenbouw verfilmde veelal op locatie, gevonden verhalen van de straat. Dit leidde tot Atlas Hunsingo waarin de verschillende wandelingen binnen de streek samenhang krijgen.

Door deze werkwijze kunnen inspirerende ideeën uitgewisseld worden door de website en krijgt een streek een onderwijsatlas. Niet alleen verschillende locaties en werkwijzen worden in beeld gebracht, maar ook de uiteenlopende blikken van de kinderen op hun omgeving wordt in kaart gebracht.

Het project Atlas Hunsingo wordt mede mogelijk gemaakt door: