Verhalen vertellen

Mensen vertellen al sedert mensenheugenis verhalen, niet alleen met woorden, maar ook door lichaamshouding, beweging, beelden, stemgeluid en  muziek.  Door zich te uiten in proza, poëzie, dans, muziek, theater, film en beeldende kunst vertellen mensen wat hun bezighoud en wie ze zijn.

Meerdere kunstvormen in 1 verhaal
In dit Atlas wandelproject willen wij alle kunstvormen gebruiken om de verhalen van de leerlingen te vertellen.  Een verhaal kan in 1 kunstvorm uitgebeeld worden, maar alle kunstvormen kunnen ook door elkaar gebruikt worden.  Bij een tekening kan verteld worden, bij een speelfilm kan een tekening en muziek gebruikt worden en in een quiz kan een stop motion animatie vertoond worden.  Toneel, hoorspel en film, alles is mogelijk.

Verhaalopbouw
In een goed verhaal wordt de spanning opgebouwd om pas naar het einde toe tot een climax te komen.
Bijna ieder verhaal heeft in principe dezelfde opbouw:

 1. Begin/introductie: je laat de beginsituatie zien, de plaats, de tijd, wie de belangrijkste spelers zijn, wat voor een soort verhaal het is (stijl)
 2. Probleem: Er is een probleem wat opgelost moet worden.
 3. Er moet wat gebeuren om het probleem op te lossen. Dit is de motor van het verhaal. Er is geen weg meer terug.
 4. Er gebeurt van alles om het probleem op telossen; moeilijkheden worden overwonnen.
 5. Hoogtepunt: Het probleem wordt opgelost.
 6. Afhandeling: De beginsituatie is veranderd, het verhaal wordt afgerond.

Tijdsverloop
In een verhaal kun je met de tijd spelen

 • Je kunt een heel leven in 3 minuten vertellen.
 • Je kunt sommige gebeurtenissen heel uitgebreid vertellen en ander kort samenvatten, of alleen maar benoemen of suggereren.
 • Flash back: Je kunt midden in een verhaal een eerdere gebeurtenis vertellen. (bijv. Een herinnering)
 • Chronologie: je kunt gebeurtenissen in de juiste volgorde vertellen, of bijvoorbeeld eerst het einde onthullen en daarna hoe het gebeurd is.
 • Je kunt een verhaal in stukjes opdelen en deze door elkaar vertellen.

Het project Atlas Hunsingo wordt mede mogelijk gemaakt door: