Planning en tijd

Globale planning van het project

Voor aanvang
3 weken voor aanvang project.
Voor alle betrokken leerkrachten:  Introductie project en correspondentie per e-mail over thema’s, werkvormen en wandelroute; vaststellen plan van aanpak.

Uitvoering
Kan in een projectweek, of over een aantal weken verspreid.
Uitwerking per klas, inclusief wandeling: 5 lessen van 1,5 uur + presentatie.

Presentatie
Presentatie aan de school, ouders en belangstellenden: na les 5

Afsluiting
3 weken van de presentatie: Monteren en plaatsing op de website.

Evaluatie
Na plaatsing op de website

Het project Atlas Hunsingo wordt mede mogelijk gemaakt door: