Op de website

Aanklikpunten
Iedere klas maakt een eigen kaart voor de website, waarop hun wandeling zichtbaar is.  Op deze kaart krijgt elke groep van de klas een aanklikpunt, maximaal 7, waardoor de werkstukken te voorschijn geklikt kunnen worden. Zo wordt de omgeving zichtbaar die de kinderen op verschillende manieren hebben ontdekt en beleefd.

Aanleveren van materiaal
Van alle werkstukken (Tekeningen, maquettes, films, teksten)  wordt uiteindelijk een digitale versie gemaakt en op een usb stick gezet. Deze wordt aan de webmaster gegeven.
Zie informatie aanleveren op usb stick
De webmaster verwerkt de informatie en plaatst deze op de website.

Kwaliteit
Voor het plaatsen op de website wordt door ons de kwaliteit van het aangeleverde materiaal beoordeeld. Er is een mogelijkheid dat wij vragen om aanpassingen.
De expressie mogelijkheden van kinderen waarderen wij als een intrinsieke kwaliteit en wij waken ervoor dat een werkstuk aangepast wordt aan een volwassen standaard of dat er een volwassen standaard gebruikt wordt bij de beoordeling. Daarnaast letten wij op het volgende:

  • De richtlijn voor de lengte van een filmpje is 1 minuut, maximale lengte is 3 minuten.
  • De werkstukken moeten voor kinderen van dezelfde leeftijd interessant zijn.
  • Het thema komt inhoudelijk uit de verf.
  • Er is voldoende aandacht voor de verbeelding van het thema.
  • De technische kwaliteit van de opnames moet het aanzien waard zijn.

Website
De website zal blijven aangroeien door de projecten op de scholen, uitnodigingen om de omgeving op verschillende manieren te bekijken. Tevens dient de website als een centrale ontmoetingsplek; om te kijken, te communiceren en om nieuwe ideeën op te doen. De website zal zich blijven ontwikkelen zowel door de bevindingen van de leerlingen, van  leerkrachten en door reacties van bezoekers van de site. Wij staan open voor suggesties en samenwerking.

Verfrist
Ieder project blijft minimaal 2 jaar op de website staan. Om de website fris te houden, zullen er regelmatig  aanpassingen gemaakt worden. Er zullen onderdelen verdwijnen en nieuwe toegevoegd worden. Als u ons hiermee wilt helpen, neemt u dan contact met ons op.

Privacy
Het is aan te bevelen om aan ouder(s)/ verzorgers van minderjarige kinderen  toestemming te vragen om hen te filmen/fotograferen. Het is ook mogelijk om af te spreken dat ouder(s)/verzorgers, waarvan kinderen herkenbaar in beeld komen, voor verzending naar de website het materiaal eerst ter beoordeling kunnen zien. Onder Downloads vindt u een formulier  toestemming foto/film

Het project Atlas Hunsingo wordt mede mogelijk gemaakt door: