Lessen

Beesten
Hoe kijk je tegen de buurt van je school aan vanuit een dierenperspectief.
Dierenzaken vormen een dankbaar onderwerp; in de buurt van iedere school zijn er altijd dieren te vinden, kinderen zijn geïnteresseerd in dieren, hebben vaak huisdieren en weten er soms al veel van af. De beschreven  lessen hoeven niet letterlijk gevolgd te worden, maar kunnen naar eigen inzicht en mogelijkheden aangepast en ingevuld worden.  Verder kunnen onderdelen van de lessen  onder- , midden- en bovenbouw, onderling worden uitgewisseld. De lessen lenen zich natuurlijk heel goed voor  lessen over onderverdeling dierensoorten, determinatie, insecten, bedrijfsmatig dierhouden, huisdierenverzorging, de slager, anatomie etc. Er is altijd wel iemand in de buurt die veel over dieren weet te vertellen, en soms is er ook wel een boerderij, dierenasiel of dierenpark te bezoeken.
Essentieel voor dit wandel project is dat naast de aandacht op het informatieve deel, de focus vooral op het verwerkende kunstzinnige gedeelte ligt.

Wonen

Beeldende Kunst


Theater

Het project Atlas Hunsingo wordt mede mogelijk gemaakt door: