Voorwaarden

Afspraken vooraf
Wij hebben u nodig. Dit project vereist een actieve en betrokken houding. Zowel bij de onderwerpkeuze als de kunstzinnige verwerking vormen de inzet en de expertise van de leerkrachten de basis van het project. Hoe duidelijker de wederzijdse verwachtingen in de eerste gesprekken benoemd worden en de afspraken hierover vastgelegd worden, hoe soepeler dit project zich kan voltrekken.  Wij willen tijdens de inleiding met alle betrokkenen in gesprek gaan en contactgegevens uitwisselen.

Plan van aanpak
Na de eerste gesprekken, waarin de contouren van het project zijn bepaald, wordt er per klas en eventueel voor de hele school een plan van aanpak gemaakt. Dit wordt voor aanvang naar ons toe gemaild. Daar in komt te staan:

  • Wat worden de thema’s van de wandelingen. Per klas kan er een hoofdthema gekozen worden en deze kan weer in subthema’s worden onderverdeeld.
  • Wat wordt de wandeling. Gaan alle klassen dezelfde route nemen?
  • Begeleiding. Tijdens de wandeling moet er voldoende begeleiding aanwezig zijn.
  • Welke werkvormen worden er gekozen.
  • Videokit. Wie is verantwoordelijk voor de verdeling over de klassen en beheer van videokit.
  • Materialen. Zijn er materialen nodig?
  • Wie gaat de montage doen?

Evaluatie
Het is van het belang van een goede afsluiting van het project dat alle betrokken leerkrachten hierbij aanwezig zijn.

Het project Atlas Hunsingo wordt mede mogelijk gemaakt door: