Mogelijkheden

Mogelijkheden voor scholen
Ieder Atlas-Kunstproject wordt in overleg met de scholen op maat gemaakt. Grofweg zijn er 4 mogelijkheden om uit te kiezen.  Alle mogelijkheden hebben dezelfde opzet, alleen ons aandeel varieert.  Wij volgen en begeleiden ieder project, geven een duidelijke inleiding, maken afspraken vooraf over planning, inhoud, begeleiding en plaatsen, na beoordeling, de werkstukken op de website.

1 Basispakket:
De leerkracht geeft 2 lessen: les 2 Voorbereiding wandeling en les 3 Uitwerking wandeling.

Wij verzorgen:

 • Inleiding met alle docenten en afspraken
 • 3 lessen per klas:
  • les 1: Inleiding
  • les 3: Wandeling
  • les 5: Klaarmaken werkstukken voor de website
 • Montage films
 • Plaatsing op de website
 • Evaluatie

2 Uitgebreid pakket
Wij geven alle lessen in overleg en met hulp van de leerkracht.

Wij verzorgen:
Inleiding met alle docenten en afspraken

 • 5 lessen per klas:
  • les 1 Inleiding
  • les 2 Voorbereiding wandeling
  • les 3 Wandeling
  • les 4 Uitwerking wandeling
  • les 5 Klaarmaken werkstukken voor de website
 • Montage films
 • Evaluatie
 • Plaatsing op de website
 • Evaluatie

3 Minimaal pakket
De school geeft de 5 lessen zelf (zie lesvoorbeelden) en monteert of huurt externe expertise in. Wij beoordelen of de aangeleverde wekstukken op de usb stick zonder aanpassingen  op de website kunnen.

Wij verzorgen:

 • Inleiding met alle docenten en afspraken
 • Een gesprek tussentijds met alle docenten.
 • Beoordeling werkstukken en plaatsing op de website
 • Evaluatie

Optie:     Montage films

4 Stagaires
Wij trainen en begeleiden de stagiaires in nauwe samenwerking met hun opleiding. De stagiaires geven alle lessen (5) en  monteren.

Wij verzorgen:

 • Training van alle stagiaires
 • Inleiding met alle docenten en afspraken
 • 2 gesprekken op school ter begeleiding
 • Iedere stagiaire krijgt 1 keer bezoek in de les
 • Begeleiding per mail naar aanleiding van lesverslagen
 • Beoordelen werkstukken voor de website
 • Beoordeling van de montage.
 • Evaluatie

Het project Atlas Hunsingo wordt mede mogelijk gemaakt door: