Projectinformatie

Leeftijd
Atlas-Kunstprojecten zijn interessant voor iedere leeftijd. Wij hebben lespakketten van de onderbouw basisschool tot en met  middenbouw voortgezet onderwijs. Ieder kunstproject wordt na overleg op maat samengesteld.

Opzet
Ieder project Atlas-Kunstprojecten heeft dezelfde opzet. Er zijn diverse mogelijkheden om het project uit te voeren, afhankelijk wat de school zelf wil en welke expertise er voor handen is.
Zie mogelijkheden.

 1. Eerste contacten per telefoon/email: inventarisatie van wensen, mogelijkheden en data
 2. Inleiding    Wij komen op school voor een overleg met alle betrokken leerkrachten:
  • Uitleg van het project
  • Wensen en mogelijkheden
  • Afspraken over thema’s
  • Planning en afspraken
 3. Vijf  lessen van 1,5 uur, gedeeltelijk of geheel door ons gegeven. zie <mogelijkheden>
  • les 1 : Introductie en uitleg van het project, technische instructie
  • les 2 : Uitwerken thema, voorbereiding wandeling,
  • les 3 : Wandeling, voor deze wandeling is extra begeleiding noodzakelijk.
  • les 4:  Uitwerking wandeling
  • les 5:  Klaarmaken werkstukken voor de website
 4. Montage van het materiaal; dit kunnen wij doen, of de hogere klassen na instructie, download monteren ( pdf) , een kundige leerkracht of enthousiaste ouder.
 5. Plaatsing op de website, dit doen wij zie op de website
 6. Evaluatie

Thema keuze
In iedere buurt valt veel te ontdekken. Een architect kijkt anders naar een buurt dan een kleuter of een oude bewoner. En een poes weer anders dan een kraai of een mier. Je kunt letten op de architectuur of geschiedenis, maar ook op voorkomende planten, kleuren, snuisterijen op de vensterbank, putdeksels, auto’s, teksten, geluiden. In Atlas-Kunstprojecten kijkt iedere klas vanuit gekozen perspectief naar de omgeving. Dit kan de buurt rondom de school zijn, of iets verder weg, een bepaalde wijk, of een historische plek. De keuze voor dit thema kan zijn omdat dit past in het programma van de klas, omdat de omgeving een aanleiding biedt of omdat er op een bepaald terrein expertise te mobiliseren is, in de vorm vaneen deskundige ouder,  of een enthousiaste leerkracht. Zie <lessen – thema’s >

Tijd
Het project kan in 1 week uitgevoerd worden of verdeeld over meerdere weken.  < zie planning en tijd > De tijdsinvestering van leerkrachten hangt af van het pakket dat u kiest <zie mogelijkheden>

Het project Atlas Hunsingo wordt mede mogelijk gemaakt door: